Rapportera ett problem

Rapportera ett problem

Information om hur kränkande resultat, immaterialrättsproblem och andra problem rapporteras för en webbplats innehåll.

Om du är orolig över vissa webbadresser eller annan information som visas i sökresultat kan du rapportera detta till Bing. Att ett problem rapporteras medför inte alltid att den aktuella webbadressen tas bort från sökresultat. Bing begränsar borttagning av sökresultat till ett fåtal omständigheter och villkor, så att tillgången till relevant information inte begränsas för användare av Bing.

Kommentar

Bing kontrollerar inte innehållet som publiceras på webbplatser eller förekommer i sökresultat från Bing. För att säkerställa att innehåll tas bort från sökresultaten är det bäst att kontakta webbansvarig för webbplatsen som publicerade innehållet och begära att den tas bort. Även om Bing tar bort webbadressen från sökresultat finns sidan kvar och kan nås genom att gå direkt till webbadressen till dess att webbadministratören tar bort innehållet från webbplatsen.

See more videos...