Notificació de qüestions d'interès

Notificació de qüestions d'interès

Aquí t'oferim informació sobre com notificar resultats ofensius, problemes de propietat intel·lectual o altres problemes sobre el contingut d'un lloc web.

Si detectes problemes o qüestions d'interès en adreces URL concretes o altres dades incloses als resultats de la cerca, pots notificar-los al Bing. La notificació d'un problema o d'una qüestió d'interès no implica necessàriament la supressió de la URL dels resultats de la cerca. El Bing limita la supressió dels resultats de la cerca a una sèrie limitada de circumstàncies i de condicions per evitar la restricció de l'accés dels usuaris del Bing a informació rellevant.

Nota

El Bing no controla el contingut que publiquen els llocs web ni el contingut que es mostra als resultats de cerca del Bing. Per assegurar-te que el contingut se suprimeix dels resultats de la cerca, la millor opció és contactar amb l'administrador del lloc web que ha publicat el contingut i sol·licitar-li que se suprimeixi. Encara que el Bing suprimeixi una URL dels resultats de la cerca, aquesta URL continuarà existint i es pot descobrir si es va directament a l'adreça web fins que l'administrador del lloc web no en suprimeixi el contingut.

See more videos...